SPOLJNI MAGACIN

Iza poslovnih prostorija Mikomi Trading-a nalazi se spoljni magacin za istovar i skladištenje robe, sa korisnom površinom od 5000m². Ovaj magacin je opremljen savremenom tehnologijom, te je idealan za skladištenje različitih vrsta robe. Nalazi se na dobro dostupnoj lokaciji sa dobrim pristupnim putem, što omogućava efikasno transportovanje robe.
LokacijaKraljevo, Ratina
UlicaDositeja Obradovića 25
DatumOktobar 2022.
FotoDrone Photo Kokota

Povezane fotografije