MAGACINSKI PROSTOR 1

Mikomi Trading ima na raspolaganju 5 magacinskih prostora sa ukupnom korisnom površinom od preko 1000m². Prostori su moderni i opremljeni savremenom tehnologijom, te su idealni za skladištenje različitih vrsta robe. Nalaze se na dobro dostupnoj lokaciji sa dobrim pristupim putom, što omogućava efikasno transportovanje robe.
LokacijaKraljevo, Ratina
UlicaDositeja Obradovića 25
DatumOktobar 2022.
FotoDron Photo Kokota

Povezane fotografije